Laboratorní zpravodaj/noviny, kterým se budeme snažit přispět k  lepší spolupráci mezi vašimi klinickými pracovišti a námi, jako pracovišti laboratorního komplementu.

Laboratorní medicína se neustále rozvíjí a je naší snahou vám nabízet nejen dobrý rutinní servis, ale přinášet i novinky, které mohou péči o vaše pacienty pozitivně ovlivnit. Nejde nám o to, abychom vás zahltili informacemi, ale spíše o to abychom vás inspirovali a možná i trochu usnadnili orientaci v nových možnostech laboratorního testování.

Laboratorní noviny 23/2024

Laboratorní noviny 22/2023

Laboratorní noviny 21/2023

Laboratorní noviny 20/2022

Laboratorní noviny 19/2022

Laboratorní noviny 18/2021

Laboratorní noviny 17/2021

Laboratorní noviny 16/2020

Laboratorní noviny 15/2020

Laboratorní noviny 14/2019

Laboratorní noviny 13/2019

Laboratorní noviny 12/2018 (1235,93 kB PDF)

Laboratorní noviny 11/2018 (1008,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 10/2017 (346,46 kB PDF)

Laboratorní noviny 09/2017 (701,28 kB PDF)

Laboratorní noviny 08/2016 (3,42 MB PDF)

Laboratorní noviny 07/2016 (728,58 kB PDF)

Laboratorní noviny 06/2015 (515,68 kB PDF)

Laboratorní noviny 05/2015 (582,02 kB PDF)

Laboratorní noviny 04/2014 (688,21 kB PDF)

Laboratorní noviny 03/2014 (474,96 kB PDF)

Laboratorní noviny 02/2013 (1,10 MB PDF)

Laboratorní noviny 01/2013 (557,80 kB PDF)

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření.

Naším cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Naše možnosti

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se zabývá vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.
Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
+420 571 666 444, 737 004 430

Pracovní doba: 7:30 – 15:30

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)

-->