Laboratoř Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se podílí se na diagnostice a monitorování léčby nemocných ordinované praktickými lékaři, specialisty nebo nemocničními lékaři. Laboratoř sídlí na Nádražní 7 ve Svitavách. Vybavení oddělení odpovídá současným požadavkům, které jsou kladeny na laboratorní medicínu.

Laboratoř se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a hematologická vyšetření. Laboratoř dále zajišťuje odběry biologického materiálu a v případě potřeby poskytuje konzultační služby.

Laboratoř zajišťuje provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Organizačně je laboratoř členěna do úseků:

  • úsek centrálního příjmu materiálu
  • úsek močové analýzy
  • úsek rutinní biochemické analýzy
  • úsek imunochemie
  • úsek hematologie 

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. patří do skupiny laboratoří společnosti Vaše laboratoře. Společnosti skupiny si zakládá na individuálním přístupu ke každému klientovi a její prioritou je jeho maximální spokojenost.

Laboratoř se průběžně připravuje na audity podle normy ISO 15189:2013 a plní požadavky s nimi spojené. Pracoviště splňuje základní technické a personální požadavky. Aktuálně tato laboratoř úspěšně absolvovala Dozorový audit B 9.8.2019 s platností na dva roky.

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření.

Naším cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Naše možnosti

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se zabývá vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.
Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
+420 571 666 444, 737 004 430

Pracovní doba: 7:30 – 15:30

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)

-->