Vážení klienti, rádi bychom vás informovali o následující důležité změně týkající se všech laboratoří skupiny vaselaboratorecz.cz.

V rámci kontinuálního zlepšování a zkvalitňování našich služeb směrem k vám, našim zákazníkům, jsme se rozhodli sjednotit telefonní čísla pevných linek ve všech našich společnostech od 1.1.2022 do jednotného formátu. Nový formát telefonních čísel bude 571 666 XXX (kdy XXX je klapka jednotlivých pracovišť). Změna se týká všech našich laboratoří a odběrových míst. Kompletní přehled nových telefonních čísel naleznete ke stažení pod článkem.. Do 31.12.2021 budou k dispozici souběžně jak původní čísla pevných linek, tak již čísla nová. Od 1.1. 2022 budou k dispozici již pouze nová telefonní čísla. O této změně budete rovněž informováni prostřednictvím našich laboratorních reprezentantů, kteří s vámi vyřeší jakékoliv další související otázky. A proč jsme k tomuto kroku přistoupili? Tato změna nám umožní zvýšit flexibilitu našich služeb, zejména podávání a předávání informací a řešení vašich požadavků, např. možností rychlého přepojování a přesměrování hovorů mezi jednotlivými pracovišti v rámci jedné laboratoře či mezi laboratořemi napříč celé skupiny.

S výše uvedenou změnou, sjednocením formátu telefonních čísel pevných linek, souvisí i další významná novinka v našich laboratořích, čímž je zřízení zákaznického CALL CENTRA. S vyškolenou operátorkou ihned a bez zbytečného čekání a přemýšlení, kam a na jaké číslo vlastně volat, vyřešíte jednoduché požadavky s možností rychlého přesměrování na konkrétní a kompetentní pracoviště v případě požadavků složitějších. Bude tak k dispozici např. rychlejší zjištění informací týkající se výsledků vyšetření či dalších potřebných informací, to vše napříč všemi laboratořemi skupiny vaselaboratorecz.cz. Číslo na nové zákaznické CALL CENTRUM 571 666 001 bude k dispozici od 1.1.2022.

Vážení klienti, jsme si vědomi, že výše uvedené změny a novinky jsou zásadní a velice důležité pro naši vzájemnou komunikaci a celkovou spolupráci. Přechodová a úvodní fáze může určitě přinést určité dotazy a podněty, na které budeme promptně reagovat a uděláme maximum proto, aby přechod na nové telefonní čísla a průběh celé změny měl co nejhladší průběh.

Telefonní seznam ke stažení

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření.

Naším cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Naše možnosti

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se zabývá vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.
Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
+420 571 666 444, 737 004 430

Pracovní doba: 7:30 – 15:30

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)

-->